Začali sme spolupracovať s Futbalovou Akadémiou FTVŠ UK Lafranconi ! Nábor detí prebieha celoročne.

07.11.2014 15:25

Spolupracujeme trénersky a taktiež aj pri nábore detí r.n. 2006-2010.

Neváhajte prihlásiť Vaše dieťa do špičkovej futbalovej akadémie.

Trénujeme 2-3x týždenne v športovej hale FTVŠ UK na Lafranconi v čase 16:00 - 17:10 (utorky, štvrtky, soboty).

Bezproblémové parkovanie pod mostom.

Kontakt

Športová škola GALAKTIKOS IČO: 48411493 DIČ: 2120349231

Marián Polák
Uhrová 16
83101
Bratislava

tréningové centrá:

ZŠ Nejedlého 8
Dúbravka

ZŠ Pri kríži 11
Dúbravka

ZŠ Sokolíkova 2
Dúbravka

SPŠE K.Adlera 5
Dúbravka

ZŠ Pavla Horova 16
Devínska Nová Ves

SZŠ Kremeľská 2
Devín

SZŠ Česká 10
Nové Mesto

hala
ZŠ Stupava
Školská 2

0905 560 348